Baten Gerealiseerd€ -190.827

Een afwijking van € 2.094 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 190.827

Een afwijking van € -2.094 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 15:08:18 met de export van 07/08/2021 14:59:49